V objednávce máte0 položek celkem za0 Kč

Máte nějaký nápad,připomínku či vzkaz ? Napište nám !Váš e-mail pro odpověď:

Dobírkou Hotově Převodem

ShopCentrik - Internetový obchod, internetové obchody, B2C, B2B

Ochrana osobních údajů GDPR

Ochrana Osobních údajů a jejich používání - GDPR
 
Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás velmi důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení.
Informujeme vás tímto o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti případně pro získání souhlasu s jejich zpracováním.
 
1. Data a jejich využití  
Společnost MaR Servis Plus, s.r.o. zpracovává uživatelská data za tímto účelem:
a)  Objednání zboží a služeb – pro zpracování vašeho nákupu, doručení zboží, zajištění plnění objednaných placených i bezplatných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. zpracováváme údaje typu: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy – objednávky, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím formuláře nebo ústně. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
b)  Zajištění funkčnosti on-line služeb – část našich produktů je založena na on-line principu. Pro zajištění plné funkčnosti objednaných produktů a usnadnění práce s nimi zpracováváme informace o využívání těchto produktů  jako jsou: uživatelské jméno, heslo, historie přihlášení, čtení dokumentů, vyhledávání v produktu, IP adresa počítače atd.
c)  Nabídky zboží a služeb – údaje(jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) jsou používány pro reklamní účely tj. pro informace o produktech z naší nabídky. Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem nebo na základě vámi uděleného souhlasu. Proti používání údajů pro kterýkoliv z výše uvedených kontaktních kanálů je možné  kdykoliv vznést námitku a toto využití bude ukončeno.
d) Cookies – pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníku , k analytickým účelům portálů případně k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.
 
Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu výrobku. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.
 
2. Zabezpečení dat 
Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti.  Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu  k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.
 
3. Práva subjektů
Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 
V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@marinfo.cz
 

Ochrana Vašich osobních dat 

Vaše data sdělena při objednávkách zboží jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících platební styk případně dodávku zboží, kterými mohou být např. banky nebo firmy zajišťující distribuci. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, je nutno uvést také následující údaje o firmě:
 

- Jméno firmy  
- Úplnou poštovní adresu 
- Telefonické, případně e-mailové spojení 
- IČO 
- DIČ 
- Bankovní spojení 

Tyto údaje jsou nutné pro vystavení daňového dokladu.
 

Důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštevnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Ceníme si váší důvěry a budeme plně chránit vaše soukromá data před zneužitím. Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromaždováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v předchozím odstavci. Případné změny v pravidlech budou včas publikovány.

www.marinfo.cz (mapa stránek) MaR Servis Plus, s.r.o., Juliánovské nám.2 Brno,
tel.: +420 548 216 528, fax: +420 548 212 078, mob.: +420 604 299 895, email:info@marinfo.cz