V objednávce máte0 položek celkem za0 Kč

Máte nějaký nápad,připomínku či vzkaz ? Napište nám !Váš e-mail pro odpověď:

Dobírkou Hotově Převodem

ShopCentrik - Internetový obchod, internetové obchody, B2C, B2B

Elektrokola

obsah:
- slovo úvodem
- české předpisy
- časté otázky
- záruční podmínky
- prohlášení o shodě CE
- vyzkoušet/objednat

 

 

 

Slovo úvodem

Takové elektrokolo, které vám nabízíme může příjemně usnadnit vaše cesty, či umocnit zážitky z vašich výletů. Toto elektrokolo je naprosto ekologický a bezhlučný dopravní prostředek, který splňuje všechny potřebné atesty pro provoz na českých i evropských silničních komunikacích. K řízení a provozu tohoto dopravního prostředku není nutné žádné řidičské oprávnění ani technický průkaz. Kdo se jednou sveze - neodolá :-)

 

 

 

 

České předpisy

Tato elektrická jízdní kola a elektroskůtry splňují podmínky vyhlášky 341/2002 Sb. tzn. především:
- při montáži elektromotoru není zasahováno do nosných částí jízdního kola
- maximální rychlost je 25 km/hod
- nejvyšší výkon motoru je nižší než 1kW


Proto jsou tato kola považována za nemotorová silniční vozidla a vztahují se na ně
veškeré předpisy související s provozem a provozováním jízdních kol na pozemních komunikacích.Časté otázky

• Je potřeba řidičské oprávnění?
Není vyžadováno.
• A co evidence vozidel?
Elektrokolo není nutné kdekoli registrovat.
• Jak daleko dojedu na jedno nabití baterie?
Vzdálenost, kterou na jedno nabití urazíte, závisí na mnoha faktorech, např. na charakteru terénu, nahuštění pneumatik, vaší hmotnosti, povětrnosti, rychlosti, na přišlapávání pedály apod. Průměrná vzdálenost je asi 30 kilometrů.
• Jakou má baterie životnost?
Průměrná životnost klasické baterie (kyselina a Pb-články) je asi 400 plných nabíjecích cyklů. V praxi to znamená, že budete muset klasickou baterii vyměnit asi po 3 letech denního používání.
• Co se stane, jestliže se mi při jízdě baterie vybije?
Vůbec nic. Jestli chcete dojet do cíle, musíte šlapat jako na běžném jízdním kole.
• Kdy na servisní prohlídku?
Doporučuji provést podrobnou servisní prohlídku po 2 letech provozu.
• Jakou má elektrokolo záruční dobu?
Všechny informace najdete v sekci záruční podmínky.
• Jak rychle elektrokolo jede?
Elektrokolo je konstruováno na maximální rychlost do 25 km/hod. Záleží ovšem na dalších faktorech jak je uvedeno výše.
• Musím taky šlapat? 
Pouze jenom tehdy chcete-li zvýsit vaší rychlost nebo ušetřit baterii. Je to na Vás. Pokud chcete dosáhnout optimálního výkonu a zároveň úspornějšího režimu baterie, doporučujeme zapojit pedálový pohon. Motor sám umí kolem 25 km/hod a vy dosáhnete ještě vyšší rychlosti, když mu pomůžete šlapáním.
• Jaké jsou provozní náklady?
Jsou nízké a závisí na rychlosti, terénu, jízdě do kopce, tlaku v pneumatikách, hmotnosti Vaší, velikosti baterie, hmotnosti nákladu, šlapacích schopnostech. Při jízdě do kopce si hodně pomůžete, když budete šlapat. Orientační cena za 1 km činí Kč 0,10 (stav k 30. 9. 2007).
• Dobíjí se baterie, když při jízdě pomáhám pedály?
Při šlapání pedály se baterie lehce dobíjí - rekuperuje.

 

 

 

 

 

Záruční podmínky

• Záruční doba
Obecná záruční doba je 24 měsíců od prodeje výrobku kupujícímu. 
Záruka se vztahuje na výrobní vady a práce spojené s jejich odstraněním.
 
• Povinná záruční prohlídka (garanční prohlídka)
Kupující je povinen v době do 12 měsíců od zakoupení přistavit vozidlo na vlastní náklady a nebezpečí k povinné záruční prohlídce do smluvní (záruční) opravny. Záruka se vztahuje na práce spojené s výměnou poškozených součástí vozidla. Vadné a vyměněné náhradní díly platí kupující v plné výši (viz ceník náhradních dílů).
 
• Omezení záručních podmínek
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedostatečnou péčí a údržbou, zatěžováním kola/vozíku/skútru (dále v textu jen vozidla) nebo akumulátoru, na poškození laku nebo korozi, související s vnějšími vlivy prostředí, např. soli, štěrku, průmyslových zplodin atd., jakož i nepatřičným čištěním nevhodnými prostředky.
Záruka na součástky, které podléhají zvýšenému opotřebení, je omezena jejich běžnou životností a po jejím překročení jsou tyto součástky ze záruky vyloučeny (např. žárovky, pojistky, lanka, řetězy, pneumatiky, brzdové čelisti/destičky,plastové díly apod.)
Na akumulátor a nabíječku je poskytována 6-ti měsíční záruční doba.
 
• Vyloučení ze záruky 
Ze záruky jsou vyloučeny všechny náklady spojené s údržbou nebo servisními prohlídkami.
Vyloučeny jsou dále například:
· náklady na cestovné,ubytování,stravování,telekomunikace,
· ztráty na majetku, ztráty na obchodním majetku,
· náklady na dopravu nebo odtah nepojízdného vozidla,
· ztráty vzniklé opotřebením a/nebo snížením hodnoty vozidla.
 
• Záruka prodávajícího pozbývá platnost, jestliže:
· nebyl předložen záruční list nebo jestliže údaje v záručním listu neodpovídají skutečnosti,
· neuplatněním reklamačních nároků v řádné lhůtě,
· prodejem vozidla jinému majiteli,
· vozidlo bylo používáno pro účely, způsobem a v podmínkách pro vozidlo zcela nevhodných
  a nepatřičných,
· jestliže bylo vozidlo používáno pro komerční, sportovní nebo závodní účely,
· nebyla na vozidle prováděna pravidelná údržba,
· opravy, úpravy, prohlídky, jiné zásahy byly provedeny neodborným způsobem,
· k vozidlu byly přidány neoriginální díly nebo příslušenství,
· vozidlo bylo při svém provozu přetěžováno, případně bylo naň namontováno příslušenství,
  které způsobovalo nadměrné zatěžování, opotřebení nebo poškození některých dílů,
· pokud nebylo vozidlo přistaveno v již zmíněném termínu k záruční prohlídce
· byly požívány nesprávné mazací a/nebo čistící prostředky,
· identifikační čísla na vozidle nebo jeho části byla poškozena nebo změněna,
· zacházení a údržba byly prováděny v rozporu s uživatelskou příručkou,
· vozidlo vykazuje poškození a závady způsobené nesprávným zacházením nebo havárií.
 
• Uplatnění nároků ze záruky 
Nárok ze záruky musí být uplatněn u prodejce bez zbytečného odkladu. Při uplatnění nároku musí se kupující prokázat řádným záručním listem, příp. dokladem o koupi. Rizika a náklady spojené s dopravou vozidla do záruční opravny a riziko dopravy zpět jeho majiteli, jdou k tíži kupujícího. Kupující je povinen přistavit vozidlo k opravě v dohodnutém termínu, dohodnutým způsobem a včas. Záruční opravna je povinna odstranit vadu v záruční době nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.
   · Pokud zde, v těchto záručních podmínkách, není stanoveno jinak, řídí se tyto záruční podmínky ustanoveními    občanského zákoníku.

 

Prohlášení o shodě CE

klikni pro zvětšení   klikni pro zvětšení
klikněte na obrázek pro stažení dokumentu

• český doslovný překlad prohlášení o shodě


ITS INTERTEK TESTING SERVICES ETL SEMKO
Osvědčení o souladu s evropskými směrnicemi
Objednávka č. : JSH02*0553
Název zařízení: Elektrokolo
Výrobce: Zheijang Qunsheng Industry and Trade Group Co..,Ltd.
Místo výroby: Shilipai, Yongkang, Zhejiang, ČLR
Typová označení: TDL03Z/TDN03Z, TDL09Z/TDN09Z,
TDL012Z/TDN012Z,TDL016Z/TDN016Z,
TDL018Z/TDN018Z, TDL028Z/TDN028Z,
TDL029Z/TDN029Z

Technické údaje: Výkon motoru a napětí: 36 Vss, 240 W
Baterie: 36V/12Ah
Nabíječka: vstup 220-240 V stř./50-60Hz/výstup 36 V ss.

Předložený vzorek uvedeného zařízení byl zkoušen pro získání značky CE podle těchto evropských
směrnic: Směrnice EMC 89/336/EEC ve smyslu dodatku č. 93/68/EEC.

Normy,které dokládají soulad se základními požadavky v uvedených směrnicích:
Norma Zkušební zpráva Vydáno kým Dne:
EN55014-1: 2000 REF. Č. JSH02*0553-001 ETL SEMKO Šanghaj 28. 3. 2002
EN55014-2: 1997
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995

Zmíněná zkušební zpráva osvědčuje,že tento výrobek odpovídá uznávaným normám a shoduje se s
základními požadavky zmiňovaných směrnic EU.
Po přípravě potřebné technické dokumentace a prohlášení o shodě, označení CE může být umístěno na
zařízení. Musí být dodrženy ostatní směrnice.
Pozn.: Toto osvědčení je částí úplné zkušební zprávy a tvoří její nedílnou součást.

V Šanghaji, dne 28. 3. 2002 Podepsán: Ole Stilling,
hlavní inženýr fy. ETL SEMKO SHANGHAI LIMITED
Adresa: 14th Floor, Fangdi Mansion,Laoshan Rd. č. 201 (West) Lujiazui Finance and Trade Zone, Pudong, Shanghaj 200120

Pečeť ITS

 

Vyzkoušet/objednat

Elektrokolo si mužete vyzkoušet a prohlédnout v našich prodejnách v Olomouci a v Brně
Vybrat si můžete z několika typů provedení a barev a objednat na eshopu zde. K dispozici jsou také náhradní díly


www.marinfo.cz (mapa stránek) MaR Servis Plus, s.r.o., Juliánovské nám.2 Brno,
tel.: +420 548 216 528, fax: +420 548 212 078, mob.: +420 604 299 895, email:info@marinfo.cz