V objednávce máte0 položek celkem za0 Kč

Máte nějaký nápad,připomínku či vzkaz ? Napište nám !Váš e-mail pro odpověď:

Dobírkou Hotově Převodem

ShopCentrik - Internetový obchod, internetové obchody, B2C, B2B

Akce

S heslem „Lepší když vás budí hlásič, než hasič“ vstupuje generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v podvědomí občanů a upozorňuje tak na zastrašující statistiky případů, kdy oheň přemohl člověka. Ministerstvo vnitra připravuje vyhlášku, která ukládá povinost vybavovat novostavby při výstavbě detektory kouře (požární hlásič), chce tak pomoci předcházet následkům, které si živel v posledních letech vyžádal. Podrobnější informace, Nabízíme vám detektory kouře předních renomovaných výrobců.
 

CO alarm - detektor kysličníku uhelnatého, typ SF450EN

Bezdrátový optický detektor kouře JA-60SPCO ALARM SF450 
požární hlásič, detektor kysličníku uhelnatého
Návod 
Objednat

 

Princip činnosti:     

 

-        zapnutí alarmu se ukazuje na přítomnost kysličníku uhelnatého u senzoru, kysličník uhelnatý může být přítomný také v ostatních místnostech,
-        indikátor nemůže být použit jako náhrada za indikátory plynu, kouře nebo ohně
-        indikátor nemůže odhalit přítomnost kysličníku uhelnatého na různých patrech a poschodích bytu nebo panelového domu, příklad: alarm, který je umístěn v druhém patře nemůže odhalit přítomnost kysličníku uhelnatého v prvním patře nebo ve sklepě ­je nutné použít alarm v každém poschodí
-        za zavřenými dveřmi nebo částečně zavřenými dveřmi alarm nemusí být slyšet
-        alarm je třeba instalovat v každé obytné místnosti a v polovině cesty mezi pramenem kysličníku uhelnatého a obytnou místností, (jestliže jsou dveře v noci zavřené nebo přivřené nebo alarm umístěný mimo ložnici - neprobudí obyvatele bytu - domu).

 Hlavní rysy:
·          Odhaluje přítomnost kysličníku uhelnatého ve vzduchu v množství, které ohrožuje život a zdraví člověka.
·          Informuje o přítomnosti kysličníku uhelnatého, který může způsobit otravu organismu.
·          Odhaluje kysličník uhelnatý, který vzniká v důsledku spalování v kotlích, pecích, krbech a emitovaný s pomocí výfuku.
·          Používat ve spojení se zařízením, které odhaluje plyn, kouř, oheň
·          Odhaluje kysličník uhelnatý na úrovni 70 ppm a více.
·          Pouze pro domácí použití
 
Co je třeba vědět o kysličníku uhelnatém

je to plyn bezbarvý, bez vůně, bez chuti -je to jed -a i malé jeho množství může způsobitpoškození mozku a jiných orgánů u nenarozených dětí.

Všechny členy rodiny se musí informovat o možných jevech otravy kysličníkem uhelnatým:
a.       Lehká otrava - bolest hlavy, nevolnost, zvracení, únava (jako u chřipky)
b.       Střední otrava - silná bolest hlavy, závratě hlavy, zrychlená akce srdce
c.       Silná otrava - bezvědomý, křeče, smrt
d.       Pocit dezorientace - oběti otravy jsou si vědomi toho, jak jim je špatně, jenže nejsou schopní opustit místnost nebo zavolat pomoc (proto jsou první poškození děti a domácí zvířata).
 
POZOR!!!
Indikátor (alarm) CO není ve shodě s normou OSHA a má se používat jenom v domácnosti.
Indikátor nebyl zkoušen na méně než 70 ppm.

 
POZOR!!!
Lidé kteří mají problémy se zdravím musí vědět, že alarm neodhaluje kysličník uhelnatý níže než 70 ppm - musí se použít dodatečně zařízení, které objevuje kysličník uhelnatý níže než 30 ppm. Alarmy které objevují kysličník uhelnatý nás nezbavují od povinnosti pojištění, ale mohou nám pomoci ke slevám při podepsání pojistné smlouvy. CO alarm se nesmí používat v rekreačních vozidlech.
 
Bezpečnostní vývojový plán
 
POZOR!!
Zapnutí alarmu znamená přítomnost kysličníku uhel­natého v množství, které může zabít.
 
Jestliže se alarm zapne:
1.      zmačknout knoflík: reset/silence
2.      uvědomit příslušné služby, telefon: pohotovost, hasiči
3.      odejít na čerstvý vzduch nebo otevřít dveře a okna, informovat ostatní spolubydlící, zůstat venku pokud nepřijedou příslušné služby a nezůstanou vyvětrané místnosti
4.      pokud se alarm zapne po 24 hodinách postupovat podle bodů 1 až 3 a informovat specialistu, který se zabývá kontrolou zařízení, které může emitovat kys-ličník uhelnatý. Po odhalení závad zařízení poslat na servis.
5.      Alarm uvědomí o přítomnosti kysličníku uhelnatého v množství větším nebo rovným 70 ppm.
6.      Alarm není schopen zabránit úniku kysličníku uhel­natého. Doporučují se pravidelné kontroly a opravy zařízení, které spalují, a také ventilačních komínů.
7.      Alarm neochrání před únikem plynu nebo jeho výbu­chem, ochrana před toxickým kysličníkem uhelnatým je na straně uživatele.
8.      Alarm je určen pro odhalování kysličníku uhelnatého a není schopen objevovat hořlavé plyny typu zemní plyn, propan butan a také kouř a oheň.

Za účelem ochrany sebe a své rodiny se doporučuje vypracovat bezpečnostní plán:
1.      indikátory instalovat podle návodu na montáž
2.      baterie vyměnit jednou do roka (nebo dříve jestli sly­šíme přerušovaný signál, který znamená, že baterie jsou už vyčerpané
3.      vypracovat evakuační plán a seznámit s ním domov­níky, obzvlášť děti
·         na plánu místností vyznačit dvě evakuační cesty, jedna přes dveře, druhá jako dodatečný východ
·         děti musí vědět co znamená zapnutý alarm a jak opustit místnost v případě ohrožení.
·         určit místo setkání v bezpečné vzdálenosti od domu, ujistit se jestli děti vědí kde mají čekat.
·         organizovat alarmové zkoušky jednou za 6 měsíců
·         ujistíte se kde v blízkostí domu je telefon, z které­ho eventuelně lze zavolat pomoc.

Montáž CO ALARMU
Poznámka: výrobce doporučuje výměnu co 6 let.V žád­ném případě se nesmí používat zařízení starší 7 let.
 
Volba místa instalace:
Alarm je určen k použití v samostatných bytových jed­notkách. Může být použit bytech, domech, ale nesmí být instalován venku
Včasné odhalení koncentrace kysličníku uhelnaté­ho je velmi důležité.
Místnost se musí vybrat obzvlášť pečlivě. Nejvíce smrtelných případu otravy kysličníkem uhelna­tým se stává v noci, během spánku.
 
Doporučené místo instalace
umístit alarm v každé obytné místnosti, kde se zavírají na noc dveře
-podívat se na obr.1, který ukazuje rozmístění alarmů v bytech
 

-podívat se na obr.2, který ukazuje rozmístění alarmů v rodinných domcích

-umístit zařízení na stěně nebo stropě
-umístit horní část zařízení minimálně 90 cm od podla­hy, viz obr.3


-umístit alarm v blízkosti středu místností -vzdálenost mezi okrajem zařízení a stěnou musí být minimálně 10,2 cm.   

 

   Kde se zařízení nemá instalovat

-          v blízkosti otevřeného okna nebo dveří - čerstvý vzduch opozdí proniknutí kysličníku uhelnatého do čidla alarmu
-          ve velmi vlhkých místnostech, poblíž koupelen se spr­chou - alarm instalovat na vzdálenost max. 3 metry od těchto místností
-          ve velmi studených a velmi horkých místnostech - roz­sah teplot kde alarm pracuje správně je 5°C až 38°C
-          v kuchyňských prostorech a v místnostech s omeze­nou ventilací alarm může pracovat nesprávně, tj. zapne se i tehdy kdy nedochází k riziku otravy kysličníkem uhelnatým.
V kuchyňských prostorech musí být zařízení instalová­no ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od plynových a elektrických sporáků.
Zpětný směr výfukových plynů ve spalovacích zařízeních následkem atmosférických podmínek a počasí:
-         směr větru a jeho rychlost, velká rychlost větru je pří-činou, že vzduch se dostává do komínové roury ­následkem toho jsou v komínu trvalé vrstvy studené­ho a horkého vzduchu, které brání výfukovým plynům dostat se ven.
-         negativní diference tlaku při použití ventilátorů -současná práce mnoha spalujících zařízení -zacpané komínové roury nebo nesprávná jejich montáž -protahována práce spalujících zařízení jako: (sporáky,
-         pece, krby, ohřívače vody), v místnostech bez ventilace -kolísání teploty, které může působit "uvěznění" výfu­kových plynů těsně nad podlahou -nastartované automobilové vozidlo v blízkosti domu nebo garáže

 
Důležité
Týdenní atest:
Zařízení testovat jednou za týden:
1.       zmáčknout testovací knoflík (cca 3 sek.až uslyšíme krátké pípnutí )
2.       pustit knoflík
3.       zkontrolovat jestli:
a.       červená LED dioda bliká 4 až 6 krát
b.       zařízení obnovuje normální činnost

Údržba
Čištění POZOR! Čištění silnými chemickými prostředky může poškodit zařízení. Používat vysavač a měkký hadr. Udržovat zařízení v čistotě, ale nepoužívat vodu a che­mické domácí čistící prostředky
Při čištění zařízení:
1.       oddělat je ze stěny
2.       vnitřek zařízení vyčistit vysavačem
3.       povrch zařízení vyčistit čistým hadrem

 
Po vyčištění
1.       nainstalovat zpátky zařízení a spustit atest
2.       testovat zařízení jednou za týden, v případě nutnosti zařízení opravit nebo vyměnit.

 
Technické změny vyhrazeny © Honeywell 2009, MaR Servis Plus, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
JA-60SP bezdrátový optický detektor kouře
Katalog
Objednat

 Tento detektor reaguje na výskyt kouře požárním poplachem, jeho využití je vhodné zejména v obytných částech domů a v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru. Poplachová informace je předávána bezdrátově. Pro lokální varování má snímač zabudovanou sirénu. Detektor provádí pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do systému.
Funkci detektoru lze ověřit stisknem testovacího tlačítka. Výrobek lze navíc pohodlně testovat pomocí běžného dálkového IR ovladače spotřební elektroniky.

Technické parametry

Napájení

3V (2 alkalické baterie AA 1,5V)

Průměrná doba životnosti baterií

12 měsíců

Komunikační dosah bezdr. přenosu

100 m (ve volném terénu)

Proudová spotřeba

v klidu max.40 A (cca 1 rok provozu)

Citlivost detektoru

m = 0,05 0,07 dB při 1 m/s
dle ČSN EN 54-7

Detekční metoda

optický rozptyl světla

Odolnost proti VF rušení

30 V/m

Akustický výkon sirény

95 dB/m A (85 dB/3 m)

Určeno pro prostředí

vnitřní všeobecné

Rozsah pracovních teplot

-10 °C až +60 °C

Relativní vlhkost

25 % až 85 %

Skladovací teplota

-20 °C až +70 °C

Krytí

IP 40 (ČSN EN 60 529)

Rozměry

120 x 40 mm

podmínky provozování

ČTÚ GL 30/R/2000

EN ISO 12239, ČSN EN 54-7, ČSN ETSI EN 300 220, ČSN ETS 300683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.marinfo.cz (mapa stránek) MaR Servis Plus, s.r.o., Juliánovské nám.2 Brno,
tel.: +420 548 216 528, fax: +420 548 212 078, mob.: +420 604 299 895, email:info@marinfo.cz